הכרמים
בשנת 2002 נטענו 2 כרמים ניסיוניים באדמת כפר ויתקין. אלו 2 חלקות המהוות בסיס למו"פ של היקב בנוגע לגידול גפן באקלים חם וים תיכוני.
לחלקות אלו הצטרף בשנת 2016 הכרם שניטע בחצר היקב ובו כ- 40 זנים עתיקים אשר אותרו במסגרת מחקר מיוחד.
כל הגפנים שאותרו הנן מקומיות ואותנטיות עם מאפיינים ייחודיים גנטית ולא מוכרים בעולם – כלומר זנים מקומיים של ארץ ישראל.
ביקב נטענו את אלו מתוכם אשר מהווים בסיס פוטנציאלי ליין איכותי.

כחלק מתפיסת עולם הדוגלת בקיימות אנו מעדיפים לשקם ולהציל כרמים בוגרים מעקירה במקום לטעת כרמים חדשים. כרמים
ותיקים לרוב אינם צריכים כלל השקיה ומוגדרים ככרמי בעל.

בכרמי היקב ממעטים להשתמש החומרי הדברה ומעדיפים הדברה ביולוגית.

 


קיימות ואקולוגיה
היקב מוכר על ידי הרשויות כיקב ירוק ומפרידים בו את כל סוגי האריזות אשר מועברים למיחזור.
ביקב עצמו ממחזרים את כל הפסולת האורגנית- הכל חוזר לטבע:
השזרות– המפורדות מהענבים בתחילת התסיסה מהוות תוסף מזון עשיר למזון המיועד לרפתות של כפר ויתקין.
חלקי הקליפות והגפת הנותרת בתום התסיסה אף הם מהווים תוספת במיועד למזון לבעלי חיים.
המשקעים הנאספים בתחתית מיכלי התסיסה מפוזרים בכרמים שלנו ומהווים דשן אורגני ואיכותי לענבי השנה הבאה.