סדרת העל של היקב- שורשים
סדרת שורשים מבטאת שיא של עוצמה משולבת בהרמוניה.
יין חדש בסדרה יונפק בכל שנה בה יתגלו ענבים משובחים במיוחד.
כל יין מיוצר במספר בקבוקים מצומצם, מיועד לאחסון ארוך שנים
ולפתיחה ברגעים מיוחדים מאד.
שנות הבציר של הסדרה מצוינות באותיות עבריות – א', ב', ג' ..
וכל מהדורה מוקדשת לאחד משורשי המשפחה.