01/08

איך קורה שרוב מי שרוצה להתגרש היום הן דווקא...